OVER MIJ

De competentie van een bilinguale native speaker (Nederlands Duits)

Ik ben geboren in Nederland (Groningen) en binationaal en bilinguaal (Duits en Nederlands) opgegroeid. Na een handelsopleiding in Duitsland heb ik in Nederland een talenstudie gevolgd. Al vele jaren woon en werk ik als tolk-vertaler Duits <> Nederlands in Duitsland, maar ik beweeg mij in beide talen en culturen met bijna hetzelfde gemak.

Beëdiging als tolk en vertaler

Al meer dan drie decennia werk ik als tolk en vertaler en sinds 1998 ook als beëdigd juridisch vertaler voor de Duitse taal.
In 2000 werd ik door de president van het Oberlandesgericht (Hogere Regionale Rechtbank) van Hamm/Noordrijn-Westfalen beëdigd als tolk voor de Duitse taal.
Inschrijving in het Duitse justitiële register van tolken en vertalers onder nummer 3162 E – 1. 3878.

Voorafgaand aan mijn beëdiging door de rechtbank als tolk en vertaalster en aan mijn inschrijving als lid van de genootschappen van tolken en vertalers NGTV en BDÜ ben ik getoetst op mijn geschiktheid qua vakkennis en persoon. Vanzelfsprekend ben ik verplicht onpartijdig te zijn en geheimhouding te betrachten.

In mijn lange beroepspraktijk heb ik aanzienlijk meer dan 15 miljoen woorden vertaald en ik ben vele malen als simultaan en consecutief tolk opgetreden.

Permanente educatie

Ik neem regelmatig deel aan congressen en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– 5. ADÜ-Nord-Tage Hamburg 2017
– 6e Fachkonferenz Sprache und Recht (BDÜ) in Hannover 2017
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) in Bonn 2018
en nu in november aan de
– 3e Internationale Fachkonferenz (BDÜ) in Bonn…

Vrijwilligerswerk

Ook op vrijwillige basis maak ik gebruik van mijn schat aan ervaring en mijn onderzoekscompetentie.
Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.
Ik ben beheerder (admin) van de door mij opgerichte Nederlands- en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met meer dan 250 leden.
En ik help veel collega’s op verschillende forums en in groepen bij het zoeken naar het juiste woord en als mentor.

Voor mijn werkzaamheden leg ik hoge kwalitatieve maatstaven aan. Maakt u gebruik van mijn ervaring, mijn kennis en mijn netwerk.

Marian Pyritz

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier

“Want wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft toch één van de belangrijkste en meest waardige ondernemingen in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014