PROFIEL

De competentie van een bilinguale native speaker (Nederlands Duits)

Sinds vele jaren woon en werk ik als beëdigd vertaler en beëdigd tolk Nederlands – Duits in Duitsland. Mijn woonplaats is Möhnesee aan het qua oppervlakte grootste stuwmeer aan de rand van het Sauerland.

Loopbaan

Geboren in Groningen, ben ik binationaal en tweetalig (Nederlands en Duits) opgegroeid. Na het afronden van een commerciële beroepsopleiding bij een verzekeringsmaatschappij heb ik gewerkt voor een agentschap van Nixdorf (IT-sector) en voor een Nederlands bouwbedrijf.
Tijdens mijn latere taalstudie in Nederland was ik werkzaam voor een vertaalbureau in Dortmund.

In de jaren tachtig begon ik als freelance tolk-vertaler met een tolk- en vertaalservice voor de Duitse taal. Ik kan dan ook terugkijken op meer dan 35 jaar beroepservaring op dit gebied.

Door de talloze opdrachten van de rechterlijke macht heb ik vele jaren ervaring op juridisch gebied. Ik tolk simultaan en consecutief in gerechtelijke procedures. Voor besprekingen met cliënten begeleid ik advocaten maar ook familieleden van gedetineerden als bezoekers in de gevangenis.

Beëdiging als tolk en vertaler Duits Nederlands

Door de president van het Oberlandesgericht (Hogere Regionale Rechtbank) van Hamm ben ik 25 jaar geleden beëdigd als vertaler Duits Nederlands <> Duits (ingeschreven OLG Hamm 3162 E – 17. 3878).

Lidmaatschap

– Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, NGTV
Duitse Kring van het NGTV
– Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., BDÜ (Duitsland)

Permanente educatie

Regelmatig neem ik deel aan bijscholing en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– Bijeenkomsten voor Tolken en vertalers van de Duitse Kring van het NGTV met verschillende onderwerpen
– 7. Vakconferentie Sprache und Recht ‘Rechtsvergelijking in de Praktijk’ (BDÜ) Berlijn 2022
– Tolk- en Vertaalcongres (NL) 5/6 maart 2021
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Radboud Universiteit Nijmegen 2020
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018

Vrijwilligerswerk

– Voor het district Soest heb ik een onafhankelijke vaste diner- en borrelavond voor tolken en vertalers opgericht met wisselende locaties in en rond Möhnesee. Nieuwe leden zijn welkom!
– Ik ben beheerder (admin) van de door mij opgerichte Nederlandstalige en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met meer dan 300 collega’s.
– Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier of schrijf naar info@pyritz.de.

“Want wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft toch één van de belangrijkste en waardigste ondernemingen in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014