PROFIEL

De competentie van een bilinguale native speaker (Nederlands Duits)

Ik ben geboren in Nederland (Groningen) en binationaal en tweetalig (Duits en Nederlands) opgegroeid. Na een handelsopleiding bij een grote verzekeringsmaatschappij in Duitsland heb ik in Nederland een talenstudie gevolgd. Al vele jaren woon en werk ik als vertaler, tolk en proeflezer Duits <-> Nederlands in Duitsland.

Beëdiging als tolk en vertaler NL<->DE

In 1998 werd ik door de president van het Oberlandesgericht (Hogere Regionale Rechtbank) van Hamm/Noordrijn-Westfalen beëdigd als vertaalster Nederlands <-> Duits en twee jaar later door de president van het Landgericht te Münster/NRW beëdigd als tolk.

Voorafgaand aan mijn beëdiging door de rechtbank als tolk en vertaalster en aan mijn inschrijving als lid van de genootschappen van tolken en vertalers NGTV, BDÜ en ATICOM ben ik getoetst op mijn geschiktheid qua vakkennis en persoon. Vanzelfsprekend ben ik verplicht onpartijdig te zijn en geheimhouding te betrachten.

In mijn lange beroepspraktijk heb ik aanzienlijk meer dan 15 miljoen woorden vertaald en ik ben vele malen als simultaan en consecutief tolk opgetreden.

Lidmaatschap

– NGTV – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (Nederland)
– BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Duitsland)
ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V.

Permanente educatie

Ik neem regelmatig deel aan bijscholing en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– 5. ADÜ-Nord-Tage Hamburg 2017
– 6e Fachkonferenz Sprache und Recht (BDÜ) in Hannover 2017
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) in Bonn 2018
– 3e Internationale Fachkonferenz (BDÜ) in Bonn 2019

Vrijwilligerswerk

– Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.
– Ik ben beheerder (admin) van de door mij opgerichte Nederlands- en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met meer dan 250 collega’s.
– Voor het district Soest heb ik een onafhankelijke vaste diner- en borrelavond voor tolken en vertalers opgericht met wisselende locaties in en rond Möhnesee. Nieuwe leden zijn welkom!
– En ik help op verschillende forums en in groepen bij het zoeken naar het juiste woord.

Voor mijn werkzaamheden leg ik hoge kwalitatieve maatstaven aan.
Maak gebruik van mijn ervaring, mijn kennis en mijn netwerk.

Marian Pyritz

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier

“Want wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft toch één van de belangrijkste en meest waardige ondernemingen in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014