PROFIEL

De competentie van een tweetalige moedertaalspreker (Nederlands/Duits)

Al vele jaren woon en werk ik als tolk en vertaler Duits en Nederlands in Duitsland. Ik heb me gevestigd aan het qua oppervlakte grootste stuwmeer aan de rand van het Sauerland.

Loopbaan

In Groningen geboren, ben ik binationaal en tweetalig (Nederlands en Duits) opgegroeid. Na het afronden van een commerciële beroepsopleiding werkte ik voor een agentschap van Nixdorf (IT) en een Nederlands bouwbedrijf.
Tijdens mijn daaropvolgende taalstudie in Nederland was ik werkzaam voor een vertaalbureau in Dortmund.

In de jaren tachtig begon ik als freelancer tolk-vertaler Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. Ik heb dus meer dan 35 jaar relevante professionele ervaring.

Als gevolg van talloze gerechtelijke opdrachten heb ik ook vele jaren ervaring op juridisch gebied.
Ik tolk simultaan en consecutief in gerechtelijke procedures.

Beëdiging als tolk en vertaler Duits

26 jaar geleden werd ik door de president van het Oberlandesgericht Hamm (Regionaal Gerechtshof) beëdigd als tolk en vertaler Duits en Nederlands. Mijn beëdigde vertalingen worden officieel erkend.

Permanente educatie

Regelmatig neem ik deel aan bijscholing en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– Bijeenkomsten van de Duitse Kring van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) met verschillende onderwerpen
– 7. Vakconferentie Taal en Recht ‘Rechtsvergelijking in de Praktijk’ (BDÜ) Berlijn 2022
– Tolk- en Vertaalcongres (NL) 2021
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Radboud Universiteit Nijmegen 2020
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018

Vrijwilligerswerk

– Voor het district Soest heb ik een onafhankelijke vaste diner- en borrelavond voor tolken en vertalers opgericht met wisselende locaties in en rond Möhnesee. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!
– Ik ben de oprichter en beheerder (admin) van de Nederlandstalige en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met meer dan 300 collega’s.
– Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.

Gebruik voor een vrijblijvende offerte het contactformulier of schrijf naar info@pyritz.de.

“Wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft één van de belangrijkste en waardigste taken in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014