PROFIEL

De competentie van een bilinguale native speaker (Nederlands Duits)

Sinds vele jaren woon en werk ik nu als beëdigd vertaler, beëdigd tolk en corrector Duits <> Nederlands / Belgisch Nederlands (Vlaams) in de Duitse Bondsrepubliek.
Ik ben geboren in Groningen en binationaal en tweetalig (Nederlands en Duits) opgegroeid. Na een handelsopleiding bij een grote verzekeringsmaatschappij en werkzaamheden voor een computerbedrijf en een bouwbedrijf in Duitsland heb ik in Nederland een talenstudie gevolgd.
Door talloze opdrachten van de justitiële autoriteiten heb ik vele jaren ervaring op juridisch gebied.

Beëdiging als tolk en vertaler NL<->DE

Door de president van het Oberlandesgericht (Hogere Regionale Rechtbank) van Hamm ben ik beëdigd als tolk en vertaalster Nederlands <> Duits (ingeschreven onder het dossiernummer 3162 E – 17. 3878 OLG Hamm).
Ik kan dus de juistheid en volledigheid van de door mij gemaakte vertaling van officiële documenten bevestigen. Deze vertalingen worden door de autoriteiten erkend.

Voorafgaand aan mijn beëdiging door de rechtbank als tolk en vertaalster en aan mijn inschrijving als lid van de genootschappen van tolken en vertalers NGTV, BDÜ en ATICOM ben ik getoetst op mijn geschiktheid qua vakkennis en persoon. Vanzelfsprekend ben ik verplicht onpartijdig te zijn en geheimhouding te betrachten.

In mijn lange beroepspraktijk heb ik aanzienlijk meer dan 15 miljoen woorden alleen al in de talencombinatie Nederlands-Duits vertaald en ik ben vele malen als simultaan en consecutief tolk Duits opgetreden.

Lidmaatschap

– NGTV – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (Nederland)
– BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Duitsland)
– ATICOM- Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V.
Verband der Gründer und Selbstständigen e.V.
Frauennetzwerk Hellweg (Business-, Fach- und Führungsfrauen in der Region Hellweg)
– Unternehmerforum Möhnesee

Permanente educatie

Ik neem regelmatig deel aan bijscholing en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– Tolk- en Vertaalcongres 5/6 maart 2021
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Nijmegen 2020
– 3e Internationale Vakconferentie (BDÜ) Bonn 2019
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018
– 6e Vakconferentie Taal en Recht (BDÜ) Hannover 2017

Vrijwilligerswerk

– Voor het district Soest heb ik een onafhankelijke vaste diner- en borrelavond voor tolken en vertalers opgericht met wisselende locaties in en rond Möhnesee. Nieuwe leden zijn welkom!
– Ik ben beheerder (admin) van de door mij opgerichte Nederlandstalige en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met meer dan 270 collega’s.
– Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.
– En ik help op verschillende forums en in groepen af en toe mee bij het zoeken naar het juiste woord.

Ik hanteer hoge kwaliteitsnormen voor mijn werk. Profiteer van mijn ervaring, mijn kennis en mijn netwerk.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier

“Want wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft toch één van de belangrijkste en meest waardige ondernemingen in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014