PROFIEL

De competentie van een bilinguale native speaker (Nederlands Duits)

Sinds vele jaren woon en werk ik als beëdigd vertaler en beëdigd tolk Nederlands – Duits in Duitsland. Mijn woonplaats is Möhnesee aan het qua oppervlakte grootste stuwmeer aan de rand van het Sauerland.

Loopbaan

Geboren in Groningen, ben ik binationaal en tweetalig (Nederlands en Duits) opgegroeid. Na het afronden van een commerciële beroepsopleiding bij een verzekeringsmaatschappij heb ik gewerkt voor een agentschap van Nixdorf (IT-sector) en voor een Nederlands bouwbedrijf dat in Duitsland actief was.
Tijdens mijn latere taalstudie in Nederland was ik werkzaam voor een groot vertaalbureau.

In de jaren tachtig begon ik als freelance tolk-vertaler met een tolk- en vertaalservice voor de Duitse taal. Ik kan dan ook terugkijken op meer dan 35 jaar beroepservaring op dit gebied.
Door de talloze opdrachten van de rechterlijke macht heb ik vele jaren ervaring op juridisch gebied. Vele malen ben ik als simultaan en consecutief tolk Duits Nederlands opgetreden.

Beëdiging als tolk en vertaler Duits Nederlands

Door de president van het Oberlandesgericht (Hogere Regionale Rechtbank) van Hamm ben ik 25 jaar geleden beëdigd als vertaler Duits Nederlands <> Duits (ingeschreven OLG Hamm 3162 E – 17. 3878).
Ik kan dus de juistheid en volledigheid van mijn vertalingen van officiële documenten bevestigen. Deze vertalingen worden door de autoriteiten erkend.

Voorafgaand aan mijn beëdiging door de rechtbank als tolk en vertaalster en aan mijn inschrijving als lid van de genootschappen van tolken en vertalers NGTV, BDÜ en ATICOM ben ik getoetst op mijn geschiktheid qua vakkennis en persoon. Vanzelfsprekend ben ik verplicht onpartijdig te zijn en geheimhouding te betrachten.

Lidmaatschap

– Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, NGTV
Duitse Kring van het NGTV
– Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., BDÜ (Duitsland)
– Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V., ATICOM

Permanente educatie

Regelmatig neem ik deel aan bijscholing en conferenties voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– Bijeenkomsten voor Tolken en vertalers van de Duitse Kring van het NGTV met verschillende onderwerpen
– 7. Vakconferentie Sprache und Recht ‘Rechtsvergelijking in de Praktijk’ (BDÜ) Berlijn 2022
– Tolk- en Vertaalcongres (NL) 5/6 maart 2021
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Nijmegen 2020
– 3e Internationale Vakconferentie (BDÜ) Bonn 2019
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018
– 6e BDÜ-Vakconferentie Sprache und Recht (BDÜ) Hannover 2017

Vrijwilligerswerk

– Voor het district Soest heb ik een onafhankelijke vaste diner- en borrelavond voor tolken en vertalers opgericht met wisselende locaties in en rond Möhnesee. Nieuwe leden zijn welkom!
– Ik ben beheerder (admin) van de door mij opgerichte Nederlandstalige en Duitstalige FB-groep ‘Duits-Nederlandse Vertalersgroep / Niederländisch-Deutsche Übersetzergruppe’ met bijna 300 collega’s.
– Bij de samenstelling van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE van Wolters Kluwer resp. Gateway Woordenboeken heb ik gefungeerd als adviseur.
– En ik help op verschillende forums en in groepen af en toe mee bij het zoeken naar het juiste woord.

Voor mijn werk hanteer ik hoge kwaliteitsnormen. Profiteer van mijn ervaring, mijn kennis en mijn netwerk.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier of schrijf naar info@pyritz.de.

“Want wat men ook van de ontoereikendheid van het vertalen moge zeggen, het is en blijft toch één van de belangrijkste en waardigste ondernemingen in de algemene mondiale communicatie.” – Johann Wolfgang von Goethe

Pyritz © 2014