START

Tolk en vertaler Nederlands<>Duits

MARIAN PYRITZ (NGTV / BDÜ)

Tolk- en vertaaldiensten Nederlands-Duits | Duits-Nederlands

Bent u op zoek naar vertalingen die echt aan uw verwachtingen voldoen? Die overtuigen door hun inhoud en stijl?
Of een ervaren tolk voor juridische opdrachten of als begeleiding?

Ik ben binationaal en bilinguaal (Duits-Nederlands) opgegroeid en heb meer dan 30 jaar uitgebreide kennis en beroepservaring.

Door de president van het Oberlandesgericht Hamm (hogere regionale rechtbank in Noordrijn-Westfalen) ben ik beëdigd als tolk en vertaler voor de Duitse taal. Mijn specialisaties zijn de vakgebieden recht en bestuur, economie en handel.

Uw tolk- en vertaalbureau Nederlands <> Duits

Kwaliteit en ervaring waarop u kunt vertrouwen – al meer dan dertig jaar een in Nederlands-Duits en Duits-Nederlands gespecialiseerde vertaal- en tolkservice:

– Vertaaldiensten: vertalingen, ook beëdigd/met apostille
– lectoraat en correctie van vertaalde teksten, terminologisch onderzoek
– Consecutief en simultaan tolken / fluistertolk: Justitie – notarissen – advocaten – penitentiaire inrichting / huis van bewaring – particulieren etc.

Professionele vertalingen

Tolken en vertalen zijn veel meer dan het woord voor woord omzetten van teksten vanuit de ene taal in de andere. Bij een goede vertaling wordt de brontekst niet alleen nauwkeurig weergegeven in de andere taal, maar is er ook rekening gehouden met gevoel voor subtiliteit en gebruik gemaakt van de kennis van de culturele achtergronden van beide taalgebieden. Voorwaarden hiervoor zijn het aanvoelen van de zin van een tekst, een moedertaalachtergrond, vakkennis en professionaliteit – precies wat u van een in ieder opzicht, ook kwalitatief, betrouwbare tolk- en vertaalservice mag verwachten.

Ik kan u ook helpen op andere gebieden zoals techniek, reclame en marketing en met andere taalcombinaties zoals Nederlands-Engels, Nederlands-Frans of Nederlands-Italiaans. Maak gebruik van mijn uitstekend netwerk.

Lidmaatschappen

– NGTV – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (Nederland)
– BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Duitsland)
– ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V.
Frauennetzwerk Hellweg (van ondernemende vrouwen uit de regio Soest)

Ik kom immers nooit woorden tekort: meer dan 15 miljoen in opdracht van tevreden klanten vertaalde woorden alleen al in de talencombinatie Nederlands->Duits spreken voor zich.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier.

“Der vertaling kunst, de hoogste, daarin bestaat, goed te vertalen,
wat men niet goed verstaat.” – Friedrich Rückert

Pyritz © 2014