COLOFON

Colofon – Disclaimer

Marian Pyritz
Dolmetscher- und Übersetzungsservice
Soestdorn 5
59519 Möhnesee
Duitsland

Telefoon: 0049 2924 974131
Mobiel: 0049 171 2756437
Telefax: 0049 2924 974132
E-mail: info@pyritz.de

Duits BTW identificatienummer: DE 124 964 125

Bedrijfs-/Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Haftpflichtkasse Darmstadt
Arheilger Weg 5
64380 Roßdorf
Duitsland

Beroepsaanduiding
Vertaalster en tolk Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
Door het Oberlandesgericht Hamm geregistreerd als beëdigd tolk en vertaler Nederlands<>Duits

Gedrags- en beroepsregels
Erecode van het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers)
Berufs- und Ehrenordnung des BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.)

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als aanbieder van diensten ben ik overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens § 8 tot en met § 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) ben ik als aanbieder van diensten echter niet verplicht om informatie van derden die wordt verstrekt of opgeslagen, te controleren of een onderzoek in te stellen naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten. De verplichting volgens de algemene wetten om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijft echter onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete inbreuk op een recht bij ons bekend wordt. Wanneer een betreffende inbreuk op een recht bij mij bekend wordt, zal ik de inhoud daarvan direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Mijn aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites heb ik geen invloed. Ik ben daarom ook niet aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina´s is altijd de betreffende aanbieder of de exploitant van de pagina´s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina´s zijn op het tijdstip van het plaatsen van de link gecontroleerd op een mogelijke inbreuk op een recht. Van een illegale inhoud is op het tijdstip van het plaatsen van de link niet gebleken. Een permanente inhoudelijk controle van de gekoppelde pagina´s kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op een recht redelijkerwijs niet worden verwacht. Wanneer blijkt dat er inbreuk wordt gemaakt op een recht, zal ik dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht
Op de door de exploitanten van de pagina´s opgestelde inhoud en werken op deze pagina´s is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en voor elk soort gebruik dat de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur dan wel van de samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn slechts toegestaan voor privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is samengesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u ondanks dat van mening zijn dat er sprake is van een schending van het auteursrecht, verzoek ik u om dit door te geven aan mij. Wanneer blijkt dat er inderdaad inbreuk wordt gemaakt op een recht zal ik een dergelijke inhoud direct verwijderen.

Bronvermelding foto’s:
Marian Pyritz
© Petar Chernaev – istockphoto.com
© Frank Wagner – Fotolia.com
© catolla – Fotolia.com
© Martin von Braunschweig

Pyritz © 2014