TARIEVEN / KWALITEIT

Tarieven en kwaliteit

Tarieven voor vertalingen en andere taaldiensten Nederlands <> Duits

De tarieven van vertalingen worden bepaald aan de hand van de lengte van de tekst, het soort tekst, de moeilijkheidsgraad en de gewenste leveringstermijn. Het bedrag wordt op basis van het aantal woorden resp. regels berekend.

Voor documenten, certificaten en diploma’s wordt een forfaitaire prijs overeengekomen.

De honoraria voor tolk- en andere diensten zoals proeflezen, redigeren, terminologie- en projectmanagement worden berekend op uurbasis.

Stuur mij vrijblijvend uw tekst via het contactformulier of naar het e-mail adres info@pyritz.de.
Na het versturen van uw tekst ontvangt u een offerte. Uw teksten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Kwaliteit is geen toeval

Kwaliteit is geen toeval – maar het resultaat van duidelijke processen en hoge maatstaven. Alle opdrachten worden uitgevoerd conform DIN EN 15038, de norm voor aanbieders van vertaaldiensten.

Dit betekent dubbele zekerheid voor u: elke tekst wordt principieel nog door een andere vertaler gecontroleerd op inhoud, taalgebruik en vorm en stijl. Zo bent u te allen tijde verzekerd van maximale kwaliteit en adequaat taalgebruik.

Bovendien is daarbij gegarandeerd dat één van de bij uw vertaling betrokken specialisten – of het nu gaat om de vertaler of de corrector – altijd een moedertaalspreker is die woonachtig is in het land van de doeltaal.

Het resultaat voor u: teksten die niet alleen foutloos zijn, maar ook stilistisch overtuigen.

Daarnaast is het vanzelfsprekend dat uw documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie worden behandeld.

De vertalingen ontvangt u per e-mail, per fax of per post binnen de afgesproken termijn. Desgewenst ontvangt u de vertaling ook als beëdigd document met bijbehorende officiële verklaring en stempel.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier

Pyritz © 2014