PRIJZEN / KWALITEIT

Prijzen en kwaliteit

Prijsberekening voor vertalingen en andere taaldiensten

De prijzen van vertalingen worden bepaald aan de hand van de lengte van de tekst, het soort tekst, de moeilijkheidsgraad en de gewenste leveringstermijn. Het bedrag wordt op basis van het aantal woorden resp. regels of uren berekend. Ook kan indien gewenst een all-inprijs worden afgesproken en voor grotere opdrachten een aparte prijsafspraak worden gemaakt.
De tarieven voor tolkwerk, redigeren en proeflezen, projectmanagement en terminologische werkzaamheden worden berekend op uurbasis.

Nadat u de te vertalen tekst(en) heeft toegestuurd, kunt u vooraf een prijsopgave van de kosten of een bindende offerte ontvangen. Uw teksten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Kwaliteit is geen toeval

Kwaliteit is geen toeval – maar het resultaat van heldere processen en hoge maatstaven. Alle opdrachten worden uitgevoerd conform DIN EN 15038, de norm voor aanbieders van vertaaldiensten.

Dit betekent een dubbele zekerheid voor u: elke tekst wordt principieel nog door een andere vertaler gecontroleerd op de juistheid van de inhoud, het taalgebruik en op vorm en stijl. Zo kunt u er zeker van zijn dat u altijd maximale kwaliteit en adequaat taalgebruik krijgt.

Bovendien is daarbij gegarandeerd dat één van de bij uw vertaling betrokken specialisten – of het nu gaat om de vertaler of de corrector – altijd een moedertaalspreker is die woonachtig is in het land van de doeltaal.

Het resultaat voor u: teksten die niet alleen foutloos zijn, maar ook stilistisch overtuigen.

Daarnaast is het vanzelfsprekend dat uw documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie worden behandeld.

De vertalingen ontvangt u als bestand per e-mail of op papier per fax of post, altijd binnen de afgesproken termijn. Desgewenst ontvangt u de vertaling ook als beëdigd document met bijbehorende officiële verklaring en stempel.

Pyritz © 2014