HOME

Tolk en vertaler Duits – Nederlands en Nederlands – Duits

MARIAN PYRITZ (lid van NGTV / BDÜ)

Vertalen en tolken van Nederlands naar Duits en van Duits naar Nederlands

Bent u op zoek naar een vertaling van teksten uit het Nederlands naar het Duits of andersom, die echt aan uw verwachtingen voldoet? Die overtuigt door inhoud en stijl?
Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Heeft u een beëdigde vertaling van uw documenten nodig voor een overheidsinstantie, d.w.z. een vertaling van een door de rechtbank beëdigd vertaler?
Door de talloze opdrachten van de rechterlijke macht heb ik vele jaren ervaring op juridisch gebied.

Door het Oberlandesgericht Hamm (Gerechtshof in Noordrijn-Westfalen) ben ik 26 jaar geleden beëdigd als tolk en vertaler voor de Duitse taal (ingeschreven in het register onder het dossiernummer 3162 E – 17. 3878).
Ik kan dus de juistheid en volledigheid van mijn vertalingen van officiële documenten bevestigen. Deze vertalingen worden door de autoriteiten erkend.

Als ervaren juridische tolk voor de Duitse en Nederlandse taal kan ik u ook helpen in gerechtelijke procedures (simultaan en consecutief).

Voorafgaand aan mijn beëdiging door de rechtbank als tolk en vertaalster en aan mijn inschrijving als lid van de genootschappen van tolken en vertalers NGTV en BDÜ ben ik getoetst op mijn geschiktheid qua vakkennis en persoon. Vanzelfsprekend ben ik verplicht onpartijdig te zijn en geheimhouding te betrachten.

Uw tolk- en vertaalbureau voor Nederlands – Duits

Kwaliteit en ervaring waarop u kunt vertrouwen – al meer dan drie decennia bied ik een in de Nederlandse en Duitse taal gespecialiseerde vertaal- en tolkservice. Ik ben binationaal en tweetalig (Duits-Nederlands) opgegroeid en heb uitgebreide professionele ervaring en kennis.
Specialisaties zijn de vakgebieden recht, bestuur, economie, administratie, financiën en geneeskunde.

Ik kan u ook helpen op andere toepassingsgebieden zoals techniek, marketing en toerisme en met andere taalcombinaties. Maak gebruik van mijn uitstekend netwerk.

Mijn dienstenaanbod
– Vertaaldiensten: vertalen van gespecialiseerde en van algemene teksten, ook beëdigd
– Proeflezen en corrigeren van vertaalde teksten, terminologisch onderzoek
– Tolkdiensten: Consecutief en simultaan tolken / fluistertolken
– Naleving van de normen voor vertaaldiensten

Professioneel vertalen en tolken

Tolken en vertalen zijn veel meer dan het woord voor woord omzetten van teksten vanuit de ene taal in de andere. Bij een juiste vertaling wordt de brontekst niet alleen nauwkeurig weergegeven in de andere taal, maar is er ook rekening gehouden met gevoel voor subtiliteit en gebruik gemaakt van de kennis van de culturele achtergronden van beide taalgebieden. Voorwaarden hiervoor zijn het aanvoelen van de zin van een tekst, een moedertaalachtergrond, vakkennis en professionaliteit – precies wat u van een in ieder opzicht, ook kwalitatief, betrouwbare tolk- en vertaalservice mag verwachten.

Permanente educatie

Ik neem regelmatig deel aan conferenties, cursussen en webinars voor tolken en vertalers, bijv.:
– 7. Vakconferentie Taal en Recht ‘Rechtsvergelijking in de Praktijk’ (BDÜ) Berlijn 2022
– Tolk- en Vertaalcongres (NL) 2021
– Webinar ‘De verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse arbeidsrecht’ NGTV 2020
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Radboud Universiteit Nijmegen 2020
– 3e Internationale Vakconferentie “Vertalen in de toekomst” (BDÜ) Bonn 2019
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018

Lidmaatschap

– NGTV – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NL)
Duitse kring van de NGTV
– BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (DE)

Gebruik voor een vrijblijvende offerte het contactformulier of schrijf naar info@pyritz.de.

Links naar deze website:
duitsvertaler.nl

“De kunst van het vertalen, de hoogste kunst, is om goed te vertalen, dat wat men niet goed verstaat.” – Friedrich Rückert

Pyritz © 2014