START

Tolk en vertaler Duits – Nederlands en Nederlands – Duits

MARIAN PYRITZ (lid van NGTV / BDÜ / ATICOM)

Vertalen en tolken van Nederlands naar Duits en van Duits naar Nederlands

Bent u op zoek naar een vertaling van teksten uit het Nederlands naar het Duits of andersom, die echt aan uw verwachtingen voldoet? Die overtuigt door inhoud en stijl?
Heeft u een beëdigde vertaling van uw documenten nodig voor een overheidsinstantie, d.w.z. een vertaling van een door de rechtbank beëdigd vertaler?
Dan bent u bij mij aan het juiste adres.
Ik kan u ook helpen als ervaren tolk voor de Duitse taal.

Door de president van het Oberlandesgericht Hamm (hogere regionale rechtbank in Noordrijn-Westfalen) ben ik beëdigd als tolk en vertaler voor de Duitse taal (ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers onder het dossiernummer 3162 E – 17. 3878 OLG Hamm).

Marian Pyritz tolk en vertaler

Uw tolk- en vertaalbureau voor Nederlands en Vlaams <> Duits

Kwaliteit en ervaring waarop u kunt vertrouwen – al meer dan drie decennia bied ik een in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse taal gespecialiseerde vertaal- en tolkservice. Ik ben binationaal en tweetalig (Duits-Nederlands) opgegroeid en heb uitgebreide professionele ervaring en kennis.
Specialisaties zijn de vakgebieden recht, bestuur, economie, administratie, financiën en geneeskunde.

Ik kan u ook helpen op andere toepassingsgebieden zoals techniek, marketing en toerisme en met andere taalcombinaties. Maak gebruik van mijn uitstekend netwerk.

Mijn tolk- en vertaalservice Nederlands – Duits
– Advies voor het plaatsen van vertaalopdrachten
– Vertaaldiensten: vertalen van gespecialiseerde en van algemene teksten, ook beëdigd / met apostille
– Proeflezen en corrigeren van vertaalde teksten, terminologisch onderzoek
– Tolkdiensten: Consecutief en simultaan tolken / fluistertolken
– Naleving van de normen voor vertaaldiensten

Professioneel vertalen en tolken

Tolken en vertalen zijn veel meer dan het woord voor woord omzetten van teksten vanuit de ene taal in de andere. Bij een goede vertaling wordt de brontekst niet alleen nauwkeurig weergegeven in de andere taal, maar is er ook rekening gehouden met gevoel voor subtiliteit en gebruik gemaakt van de kennis van de culturele achtergronden van beide taalgebieden. Voorwaarden hiervoor zijn het aanvoelen van de zin van een tekst, een moedertaalachtergrond, vakkennis en professionaliteit – precies wat u van een in ieder opzicht, ook kwalitatief, betrouwbare tolk- en vertaalservice mag verwachten.

Permanente educatie

Ik neem regelmatig deel aan conferenties, cursussen en webinars voor tolken en vertalers, bijvoorbeeld:
– 7. Vakconferentie Sprache und Recht ‘Rechtsvergelijking in de Praktijk’ (BDÜ) Berlijn 2022
– Tolk- en Vertaalcongres (NL) 5/6 maart 2021
– Webinar ‘De verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse arbeidsrecht’ NGTV 2020
– Symposium “Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk” (CPO) Nijmegen 2020
– 3e Internationale Vakconferentie “Vertalen in de toekomst” (BDÜ) Bonn 2019
– 13e International Legal Forum (FIT Task Force LTI/ATICOM) Bonn 2018
– 6e BDÜ-Vakconferentie Sprache und Recht Hannover 2017

Lidmaatschap

– NGTV – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NL)
– BDÜ – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (DE)
– ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V. (DE)
Verband der Gründer und Selbstständigen e.V.

Ik kom immers nooit woorden tekort: meer dan 15 miljoen in opdracht van tevreden klanten vertaalde woorden alleen al in de talencombinatie Nederlands-Duits spreken voor zich.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier of mailen naar info@pyritz.de.

Links naar deze website:
duitsvertaler.nl
nederlands-duits.eu

“De kunst van het vertalen, de hoogste, daarin bestaat, goed te vertalen, wat men niet goed verstaat.” – Friedrich Rückert

Pyritz © 2014