REFERENTIES

Ministerie van Financiën Noordrijn-Westfalen, Pers- en Informatiedienst Düsseldorf: “U bent al vele jaren opdrachtnemer van de Persdienst van het Ministerie van Financiën. De samenwerking met u is zeer professioneel, effectief en resultaatgericht.”

Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32 -Regionale ontwikkeling-: “Ik heb de vertaling inmiddels doorgegeven… Ik ben zeer tevreden over de procedure en de uitvoering.”

Advocaten / Notarissen:

Advocaat van advocatenkantoor in Enschede: “Vanwege de zeer goede ervaringen en zeer aangename samenwerking met mevrouw Marian Pyritz zal ik ook in de toekomst graag wederom gebruik maken van haar (taal)vaardigheden. Ik heb haar leren kennen als een zeer zorgvuldige en zeer betrouwbare vertaalster.”

Advocaat en notaris in Wildeshausen: “Mevrouw Pyritz heeft ons erg goed geholpen bij het voeren van gerechtelijke procedures in Nederland op het terrein van het milieurecht voor het eiland Borkum en voor milieu- en natuurbeschermingsorganisaties.”

Advocate in Münster: “Ik kan hier bevestigen dat het bij mevrouw Pyritz gaat om een zeer ervaren tolk en vertaalster en dat ook rechtbanken haar graag bij grotere rechtszaken inzetten als tolk.”

Advocaat in Mannheim: “Bedankt voor uw betrouwbare verwerking. Ik zal u graag aanbevelen aan anderen.”

NRW

(Voorzittende) Rechters:

Rechter bij het Amtsgericht Hamm “Deze procedures zijn vanwege het feit dat het buitenland erbij betrokken is, in het bijzonder ook in geval van mondelinge behandeling erg lastig. Mevrouw Pyritz heeft simultaan vertaald. Ze heeft deze taken zeer soeverein en tot mijn volle tevredenheid verricht.”

Voorzittend rechter bij het Landgericht Bochum: “Ik dank u voor de soepele en betrouwbare samenwerking.”

Voorzittend rechter bij het Landgericht Dortmund: “Zij heeft bovendien – deels omvangrijke – dossierstukken naar het Nederlands en uit het Nederlands vertaald. De uitvoering van de opdracht vond steeds op korte termijn plaats, wat juist bij lopende behandelingen ter terechtzitting een voor de Kamer noodzakelijk criterium vormt voor inschakeling. De Kamer zal mevrouw Pyritz ook in de toekomst naar gelang de behoefte graag blijven inschakelen.”

Voorzittende rechters bij het Landgericht Münster: 1. “U hebt niet alleen in de openbare rechtszittingen simultaan vertaald. U hebt ook een groot aantal documenten vertaald. De kwaliteit van uw werk stond nooit ter discussie. Ook ik acht u in alle opzichten buitengewoon geschikt” – 2. “Deze taken heeft mevrouw  Pyritz tot volle tevredenheid van de Kamer niet alleen nauwkeurig, maar ook – voor zover er sprake was van het vertalen van schriftelijke stukken– zeer snel verricht.” – 3. “U hebt ondanks de lastige materie tot mijn absoluut volle tevredenheid vertaald en getoond dat u over een zeer goede juridisch-terminologische kennis beschikt.”

DJI_logo (DJI) München, Gezin en gezinspolitiek. “Door haar stipte leveringen en betrouwbaarheid heeft mevrouw Pyritz het mogelijk gemaakt het materiaal continu te verwerken. Hartelijk dank aan mevr. Pyritz voor haar flexibiliteit. Wij danken mevr. Pyritz voor de zeer goede samenwerking binnen het project. Wij zouden ons zeer verheugen wanneer zich opnieuw een gelegenheid zou voordoen om met haar samen te werken.”

Directeur onroerend goed bedrijf in Dortmund: “Bedankt voor de snelle vertaling van de notariële akte. Door uw snelle en ongecompliceerde service was ik in staat om de koopovereenkomst tot in detail te begrijpen en inconsistenties aan het licht te brengen. Uw inspanningen waardeer ik zeer.”

Hoofdredacteur mediabedrijf/uitgeverij in Amsterdam: “Super, bedankt! U heeft ons echt gered! Ik kan u verzekeren dat het eerste nummer een geweldig magazine is geworden, ook en vooral dankzij u.”

Specialist radiologie (Dr. med.), Essen: “Hartelijk dank voor de snelle en perfecte vertaling van het medisch dossier van onze zoon van Nederlands naar Duits.”

Bedrijf voor kunststoftechniek in Dillenburg: “Hartelijk dank voor de vertalingen, dit is een grote hulp voor ons. Mochten er in de toekomst nog meer vertalingen nodig zijn, dan komen we graag bij u terug, als dat mag.”

Vertaalbureau in Oberhausen: “Ik beveel hierbij mevrouw Pyritz van harte aan, in het bijzonder voor beëdigde vertalingen van juridische en andere officiële teksten vanuit het Nederlands naar het Duits. Telkens weer deden ons de soepel verlopende procedures, haar betrouwbaarheid en de tijdige levering volgens afspraak en ook haar professionaliteit als ervaren en geroutineerde vertaalster veel plezier. Mevrouw Pyritz levert al vele jaren kwalitatief onberispelijke en hoogwaardige vertalingen.”

Tolk- en vertaaldienst in Essen: “PERFECT! Hartelijk bedankt voor het uitstekende werk!”

Vertaaldienst in Frankfurt am Main: “Bedankt voor uw geweldige vertaling! Ik hoop dat ik binnenkort weer een aanvraag voor u heb!”

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Pyritz © 2014