Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat er persoonsgegevens dienen te worden opgegeven. Voor zover op onze pagina´s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, vindt dit, voor zover mogelijk, steeds plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van contactgegevens door derden, gepubliceerd in het kader van de verplichting tot het opnemen van een colofon, voor het toezenden van reclame en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitant van de pagina´s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in het geval van ongewenste toezending van reclameberichten, bijvoorbeeld door ongewenste toezending van e-mails (spam).

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebookplug-ins (Like-knop)

Op onze pagina´s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. De Facebook plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina´s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u op de Facebook “Like-knop” klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u op uw Facebook-profiel een link naar de inhoud van onze pagina´s plaatsen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina´s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina´s geen informatie krijgen over de inhoud van de verstrekte gegevens en evenmin over het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder https://de-de.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina´s kan koppelen aan uw Facebook-account, verzoeken wij vriendelijk om uit te loggen uit uw Facebook-account.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Registreren en doorgeven van informatie:
Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google +1-knop wordt gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners ontvangen door u en door andere gebruikers. Google slaat de informatie op die u voor een inhoud +1 heeft gegeven en informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kan als tip samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, dan wel op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet in beeld worden gebracht.
Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van een bepaalde inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan kenbaar worden gemaakt aan gebruikers bij wie uw e-mailadres bekend is of die over andere identificerende informatie van u beschikken .

Gebruik van de geregistreerde informatie:
Naast de hiervoor nader verklaarde gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie gebruikt overeenkomstig de geldende Google-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers en geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verbonden websites.

Pyritz © 2014